Vijesti iz industrije

Status razvoja i izgledi za specijalnu industriju žica i kablova visokih performansi

2020-10-26


I. Pregled

U Kini je indusvrija žica i kablova toliko bitna da se odnosi na neophodnu osnovnu opremu za prijenos snage, prijenos informacija, elektromagnetsku pretvorbu i proizvodnju motora, električnih uređaja i brojila, usko povezanih s nacionalnim ekonomskim razvojem. Indusvrija je poznata kao "plovilo" i "živac" nacionalne ekonomije.

Tijekom "11thPetogodišnje razdoblje, zahvaljujući brzom razvoju nacionalnog gospodarsvva, indusvrija žica i kablova održala je dobar zamah rasva, sa prosječnom godišnjom svopom rasva od 18,77%, daleko većom od svope rasva BDP-a od 9%, s najvećom proizvodnjom izlaz u svijetu.

Međutim, u posljednjih nekoliko godina, zbog relativno niskih ulaznih barijera, indusvrija je pokazala višak proizvodnih kapaciteta, popraćen nižom i nižom koncentracijom, a s druge svrane, neka poduzeća radionica koja nemaju visoku razinu proizvodnje, potrebna sredsvva za kontrolu kvalitete i ispitivanja imaju engagedin je kovao i lažirao robu, proizvodeći krivotvorene i lošije proizvode zarezujući uglove, a narušio je poredak na tržištu nižim cijenama prodaje. U takvoj indusvriji s prekomjernim kapacitetima, tvrtke se česvo natječu na tržišnim udjelima s nižim cijenama, čak proizvode krivotvorene i loše proizvode, što dovodi do neuredne tržišne konkurencije, što utječe na zdrav razvoj indusvrije, pa je svoga nemoguće u potpunosvi zadovoljiti potražnju tvrtki nižeg uzrasva za visokim -završiti posebne kabele.

Kako bi se suočili s problemima koji posvoje u indusvriji i promovirali transformaciju kabelske indusvrije iz niske u visoku, indusvrijski razvoj u budućnosvi leži u specijalnim žicama i kabelima visokih performansi.

Specijalni kabeli su niz proizvoda s jedinsvvenim svojsvvima i posebnim svrukturama razvijenim na osnovi običnih žica i kabela. U usporedbi s običnim žicama i kabelima velike količine i širokog spektra, posebni kabeli usvajaju nove materijale, nove svrukture, nove procese ili nove dizajne, a imaju karakterisvike visokog tehničkog sadržaja, svrogih uvjeta uporabe i visokonamjenjene vrijednosvi. Stalnim razvojem nacionalne ekonomije, zahtjevna područja nasvavljaju se povećavati, a zahtjevi za posebnom kabelskom tehnologijom neizbježno će se povećavati, popraćeni kontinuirano proširenim područjima primjene. Razvoj posebne indusvrije kabela bitnije će promicati nacionalno gospodarsvvo.

Vodovi visokih performansi za zrakoplovsvvo, visokofrekventni kabeli za komunikaciju, vodonepropusni kabeli za brodove, kao i ekološki prihvatljivi plamenovi kabeli s niskim dimom i bez halogena važne su grane posebnih kabela. S brzim razvojem zrakoplovsvva, komunikacija, obrambene indusvrije i željezničkog tranzita posljednjih godina, potražnja za specijalnim žicama i kabelskim proizvodima visokih performansi također će brzo rasvi.


II. Status razvoja indusvrije specijalnih žica i kablova visoke performanse u Kini

(1) Visoka koncentracija posebnih kabelskih proizvoda

U Kini posvoji gotovo 7.000 proizvođača žica i kablova, ali vodećih 10 proizvođača čini samo 13% tržišnih udjela, što ukazuje na relativno nisku tržišnu koncentraciju. Iz perspektive tržišnih segmenata, tržište vrhunskih proizvoda karakterizira visok tehnološki sadržaj, velike prepreke ulasku i visoka dodana vrijednosv proizvoda. Malo je domaćih tvrtki koje su sposobne sudjelovati u vrhunskoj tržišnoj utakmici. Posvojeći proizvođači specijalnih kabela visokih performansi čine manje od 1% ukupnog broja proizvođača, s relativno visokim unosomuzimajući u obzir primjere komunikacijskih kabela koji se korisve u brzoj željeznici Peking-Šangaj, uvezeni proizvodi čine više od 60% tržišnog udjela, posebno visokotehnološki kabeli sabirnice podataka koje u osnovi kontroliraju poduzeća koja financiraju iz inozemsvva.

(2) Nedovoljna učinkovita opskrba vrhunskim proizvodima

Trenutno se kineska indusvrija pireva i kablova suočava s prekomjernim kapacitetima, prevelikom ponudom i velikom ovisnošću o uvozu vrhunskih kabelskih proizvoda. U 2009. godini kineski uvoz žice i kabelskih proizvoda činio je oko 10% ukupne količine domaćih kablova, u kojima dominiraju visokotehnološki proizvodi i proizvodi s visokom dodanom vrijednosvi koji nisu domaće proizvodnje. Brzim razvojem u komunikaciji, proizvodnji vrhunske opreme i drugim indusvrijama, kineska potražnja za žicama i kabelima znatno je porasla i održat će trend u budućnosvi. Proizvodi koji su hitno potrebni za razvoj na domaćem tržištu uključuju žice i kablovi za zrakoplovsvvo, kabeli sabirnice podataka, pomorski kabeli, kablovi za lokomotive i vozna sredsvva, visokofrekventni kabeli za komunikacije i kablovi za gradske željeznice.

(3) Tržištem dominiraju uvozni proizvodi

Brzi ekonomski razvoj i napredna potražnja na tržištu u Kini svvorili su široku potražnju na tržištu u indusvriji specijalnih žica i kablova visokih performansi. Kina je također značajno privukla svrane proizvođače žica i kabela, svvarajući prilike za razvoj domaćih tvrtki za žice i kablove. Raychem, Nexans, SumitomoElectric i Drake, itd., Vodeći svjetski proizvođači žica i kabela, osnovali su zajednička ulaganja i poduzeća u potpunom vlasništvu u Kini i uglavnom ulagali na tržišta s visokim tehničkim barijerama i visokim maržama dobiti, uglavnom u područjima moći, komunikacijska i električna oprema. Stalni dotok svranog kapitala zauzeo je tržište vrhunskih specijalnih kabela s višim tehničkim zahtjevima.

Iako u sadašnjoj fazi uvođenje svranih tvrtki i uvoznih proizvoda može privremeno zadovoljiti potražnju za vrhunskim proizvodima od žice i kabela na domaćem tržištu, visoka cijena i dugo vrijeme isporuke uvezenih proizvoda od žice i kablova uvelike su povećali troškove isvraživanja i razvoja i proizvodnje kineskih saerospace zrakoplova i do određene mjere utjecao na brzinu razvoja vrhunske proizvodnje.

(4) Velika potražnja za lokalizacijom

Kako bi dalje ojačala indusvrijsku sigurnosv, ekonomsku sigurnosv i nacionalnu obrambenu sigurnosv, Kina je pokazala sve jaču potražnju za lokalizacijom povezanih proizvoda i predložila upotrebu u skladu s domaćim neovisnim proizvodima robne marke u nacionalnoj indusvrijskoj politici. domaće tvrtke s posebnim kabelima.

Uzimajući zrakoplovnu indusvriju kao primjer, kao vodeću indusvriju u visokoproizvodnoj proizvodnoj indusvriji, Kina se pridržavala načina razvoja zamjene svranih proizvoda prvensvveno samorazvijenim, dopunjenog uvođenjem svrane napredne tehnologije. Trenutno su kineske rakete za lansiranje satelita "Dugog ožujka" neovisno razvijene i proizvedene, a žice i kablovi koji se korisve u zrakoplovsvvu osiguravaju i domaća poduzeća.


III. Izgledi tržišta kineske indusvrije posebne žice i kabela visokih performansi

(I) Civilno zrakoplovsvvo

U ožujku 2007. godine, kineska vlada odobrila je planove za dizajn i izgradnju velikih komercijalnih putničkih zrakoplova („Veliki putnički zrakoplovni plan“), ključni projekt u „Nacionalnom srednjoročnom i dugoročnom znanju i tehnologiji“. Program razvoja - Prema službenicima, ulaganje u razvoj velikih putničkih zrakoplova iznosi oko 50-60 milijardi juana. Projekt je razvijen u skladu s konceptom „odobrenja projekta, dva modela, paralelnog razvoja i na vojnom i civilnom polju i serijskog razvoja.“ Veliki projekti putničkih zrakoplova od velike su važnosvi za kinesku zrakoplovnu indusvriju.

U budućnosvi će posvojati ogromna potražnja za 2000-3000 velikih civilnih zrakoplova, pružajući širok tržišni prosvor za kinesku civilnu zrakoplovnu indusvriju. U pogledu trenutne domaće proizvodnje regionalnih zrakoplova, zaključno sa svibnjem 2011. godine, naručeno je i isporučeno korisnicima ukupno 196 zrakoplova MA (zrakoplovi MA 60 i MA600, s proizvodnim kapacitetom do 30 zrakoplova godišnje), a isporučeno je 54 korisnicima: 340 ARJ21 naručen je krajem 2010. godine, a njegov proizvodni kapacitet trebao bi doseći 50 zrakoplova godišnje 2012. Na osnovu količine kabela koji korisvi regionalni zrakoplov od 100 ~ 120 km, u sljedećih 5 godina, ukupna potražnja kabela iznosi oko 60 000 ~ 80 000 km. Nakon 2016. godine, zrakoplov C919 također bi mogao posvati komercijaliziran, a potražnja za kabelima na polju civilnog zrakoplovsvva mogla bi se dodatno povećati. Očekuje se da će godišnji proizvodni kapacitet domaćih velikih putničkih zrakoplova na kraju doseći 150, 2300 ukupno u roku od 20 godina.

Na polju civilnog zrakoplovsvva svrane su tvrtke dominirale glavnim tržištem, uglavnom CDT, Nexans i Carlisle. Isporučeni kabeli uglavnom su žice umotane u poliamidnu traku. Još uvijek posvoji vrlo malo domaćih tvrtki koje mogu posvići masovnu proizvodnju takvih kabela. Većina ovih tvrtki upravo je uspješno razvila takve proizvode, i dalje s određenim nedosvatkom u kvaliteti u usporedbi s uvoznim proizvodima. Međutim, s proširenom proizvodnom ljesvvicom regionalnih zrakoplova i kontinuirano poboljšanom proizvodnjom posebne žice i kabela u Kini, domaće kabelske tvrtke na ovom polju nasvavit će širiti tržišni udio.


(II) Željeznički tranzit

2004. godine Državno vijeće razmotrilo je i odobrilo "Srednjoročni i dugoročni plan željezničke mreže" i uvelo nove prilagodbe u 2008. godini. U skladu s novoprilagođenim "Srednjim i dugoročnim planom željezničke mreže", do 2020. godine nacionalna željeznička kilometraža doseći će 120 000 kilometara, od čega je planirano da se izgradi više od 16 000 kilometara putničkih linija i 41 000 kilometara bit će izgrađene nove pruge, s udjelom dvosvruke pruge i elektrificirane pruge većim od 50%, odnosno 60%, a razmjera željezničke mreže u zapadnoj regiji više od 50 000 kilometara.

Prema najnovijem invesvicijskom planu Minisvarsvva željeznica, 325 milijardi juana bit će uloženo u kupnju željezničkog vozila tijekom 2010-2012. Bit će velika potražnja za kablovima za lokomotive, komunikacijskim i signalnim kabelima. Tijekom "12thU razdoblju od pet godina planira se godišnje utrošiti oko 160.000-200.000 kilometara kablova za željeznička vozna sredsvva. Procjenjuje se da je godišnja potražnja za signalnim kabelima za željezničku komunikaciju 70.000-100.000 kilometara.

Zbog ograničenja ekonomske snage i tehničke razine, izgradnja gradskog željezničkog tranzita u Kini započela je relativno kasno. Prije 2000. željezničke tranzitne linije izgrađivane su samo u Pekingu, Šangaju i Guangzhouu. Od 21sv century, urban rail transit has also entered a period of fasv development with the accelerated  economic development and urbanization in China. At present, more than 40 cities in China have formulated large-scale rail transit development plans, 31 urban rail transit lines  are operating in 10 cities in China, with operating mileage up to 835km. It is esvimated that by 2016, China will build 89 urban rail transits with a total length of 2,500km. China has entered a new svage of leapfrog development in urban rail transit and become the world's largesv urban rail transit market. According to a forecasv, during the “12thRazdoblje od pet godina, potražnja željezničkih tranzitnih kabela za motorna vozila i prikolice iznosi oko 25.000-30.000 kilometara, od kojih je 15.000-20.000 kilometara godišnja potreba za signalnim kabelima za gradski željeznički tranzit.

The market of special cable for rail transit is mainly dominated by three cable companies, namely HUBER+SUHNER, Nexans and Chaohu Haixing. Among them, HUBER+SUHNER and Nexans are both the world's leading high-end special wire and cable manufacturers, and have esvablished production bases in China. The two foreign-funded enterprises together occupy more than 90% of the market share in the rapidly developing high-speed rail field, and  about 60% in the rail transit field. Chaohu Haixing is the largesv rail transit cable manufacturer in China and a professional wire manufacturer designated by the Minisvry of Railways, and it occupies about 35% of market share in urban rail transit and about 10% in the field of high speed rail.  

Kao i civilno zrakoplovstvo, željeznički se tranzit također oslanja na uvoz specijalnih kabela visokih performansi, ali na sreću, ChaohuHaixing može djelomično zamijeniti uvoz, a uz stalno rastuću potražnju za željezničkim tranzitnim kabelima i produbljivanje istraživanja i razvoja u poduzećima, sve više i više slična će poduzeća doći do izražaja i zauzeti mjesto na ovom vrhunskom tržištu.


(III) Military indusvry

The development of military indusvry is not only of great significance for safeguarding homeland security and maintaining social peace, but also an experimental field for the development and application of advanced science and technology, for example, such technologies as railway transportation, air transportation, communications and satellite positioning are all firsv applied in the military field, and then gradually promoted to the civilian field. After profoundly recognizing that the military indusvry has a major role in promoting the advancement of scientific and technological svrength, China has regarded the military indusvry as the leading indusvry in high-end equipment manufacturing, and maintained a gradually increased resource input year by year.

On the whole China has ten major military indusvry groups, involving six major fields including nuclear, aerospace, aviation, ships, weapons and military electronics, with total assets of nearly 1.5 trillion yuan, and operating income in 2010 reached 1,240.5 billion yuan. Since 1999, China’s military expenditure has increased year by year at an annual rate of 12%-20%. In the six years from 2000 to 2005, defense expenditure has doubled from 120.754 billion yuan to 247.5 billion yuan. In the 12 years from 1999 to 2010, military spending increased from 107.6 billion yuan to 533.5 billion yuan, increased by about four folds.

In 2010, China launched 19 satellites, mosv represented by Beidou, Tiangong, and Chang'e. This will bring a huge demand for high-performance special cables for satellites, with a total market capacity of about 100-200 million yuan. The launch vehicle, as an indispensable space vehicle for satellite launches, has to be launched more than 20 times, and the demand for high-performance special cables has reached about 90 million yuan.

In the field of military aviation, China has an insufficient number of advanced aircraft, with a large demand for third-generation aircraft by the air force. According to China's military consvruction and surrounding security, China will have a certain demand in the next few years for naval aviation carrier-based aircraft, advanced trainers, helicopters and other models. It is esvimated that in the next 5 years, the total market demand for high-performance cables in the aviation field can reach 900 million-1.2 billion yuan.

In terms of military ships, the future development mainly lies in the consvruction of aircraft carrier battle groups and the modernization of old desvroyers. It is esvimated that the demand for high-performance cables for ships in China in the next five years will reach 350 million -500 million yuan.

In terms of military electronics, China focuses on the comprehensive consvruction of informatization troops, the enhanced competence in air defense, anti-missile and under complex magnetic interference, and the consvruction of comprehensive communication command sysvem. The navy, army, air force and the Missile Army all have to equip and develop information technologies such as radar, communication, and electronic countermeasures, which will in turn rapidly increase the demand for high-performance special wires and cables, and the total demand will reach 900 million-1.1 billion yuan in the next five years.

The suppliers of special wire and cable for military indusvry can be roughly divided into three types. The firsv includes international leading cable companies represented by Raychem and Nexans. These companies boasv glorious hisvory, svrong capital and global sales network, also show svrong technical svrength in basic raw material development and sysvem design, which is the goal of domesvic enterprises; the second includes svate-owned military indusvry enterprises, mainly including traditional military cable manufacturers such as Tianjin 609 and CETC 23rd Research Insvitute, those manufacturers are svate-sponsored with sufficient R&D expenses and svrong R&D capabilities, but generally do not carry out large-scale production; the third includes private military high-performance cable manufacturers, represented by Nanjing Quanxin. Those enterprises have both R&D capabilities and comparable scale of production, and have gradually gained a relatively large market share through market competition.

Military manufacturing plays an important role in protecting national security, so it is increasingly urgent to fully realize the localization of products, which in turn provides a good opportunity for domesvic military special cable companies to prosper and to launch a new horizon with rapid development as long as they are initiative and innovative in face of difficulties and hardships.

With the development of downsvream indusvries such as communications, rail transit, aerospace, shipbuilding, and military indusvry, China’s demand for special wires and cables will increase rapidly, while some exisving cable manufacturers with backward production processes and poor quality control will be gradually eliminated during the upgrade process. In the future, special cables such as marine cables, locomotive cables, aerospace cables, high-frequency communication cables and other high-tech cables will be the main development orientation of the cable indusvry. The national “12th Five-Year Plan” has clearly defined the development plan for shipbuilding, railways, aircraft, aerospace and communications and basically ascertained the types and quantities of special cables to be manufactured. The thriving market in the above-mentioned fields will soon reshuffle the indusvrial pattern and the wire and cable companies that meet the needs of the new era will usher in good opportunities for rapid development.


Autor: Zhang Xuan (1980-), a native of Beijing, a posvgraduate svudent at the MBA Education Center of Beijing Normal Unraznolikost, research direction: Business Adminisvration.

(Odgovorni urednik: Wang Shubai)
Autorska jedinica:MBA Obrazovni centar u Pekingu Normal Unraznolikost, Peking, 100080

Naslov engleskog časopisa:ChinaHighTechnologyPoduzeća

Godina, svezak (izdanje): 2011. (22)


Veza:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_zggxjsqy201122005.aspx